Goede voornemens volhouden met Viva Goals

Nieuwe doelen gesteld voor 2023? Tijd om ze aan te pakken! Maar hoe zorg je ervoor dat binnen jouw bedrijf alle neuzen dezelfde kant op staan en iedereen gemotiveerd aan het werk gaat? Viva Goals helpt jouw medewerkers met het inzichtelijk maken van doelen en resultaten.

Wat is Viva Goals

Goal-tracking software is een krachtig hulpmiddel dat medewerkers georganiseerd en op koers kan houden om doelstellingen te bereiken. Een voorbeeld van zo’n software is Viva Goals; een geïntegreerde applicatie in het Microsoft Teams-platform. Het is onderdeel van de Microsoft Viva-platform; een set van tools die Microsoft ontwikkelde om de medewerkerbeleving en -betrokkenheid te verbeteren.

Hoe werkt Viva Goals?

Viva Goals maakt het mogelijk voor teams om OKR’s toe te wijzen aan individuele teamleden of groepen. OKR staat voor “Objective & Key Results”. Dit managementframework wordt gebruikt om specifieke, meetbare en tijdsgebonden doelen te stellen, te volgen en te bereiken. Het framework bestaat vaak uit een serie objectieven die aan het begin van een periode worden gesteld, meestal een kwartaal of een jaar en een serie sleutelresultaten die worden gebruikt om de voortgang naar het bereiken van die objectieven te meten.

Teamleden kunnen updates te doorgeven over hun voortgang waar managers feedback op kunnen geven. Heldere communicatie binnen teams zorgt ervoor dat iedereen weet hoe het met een project gaat en of doelstellingen behaald worden. En dit allemaal binnen de vertrouwde Teams omgeving. Daarnaast biedt Viva Goals analytics inzichten die verbetergebieden identificeren en kan helpen met data-gedreven beslissingen nemen.

Werken met Viva Goals

Thuiswerken maakt voor vele deel uit van hun werkleven en heeft onze relatie tot ons werk en onze werkgevers veranderd. Miscommunicaties en verwarring over de eigendom van taken horen bij de eerste onderdelen die een bedrijf met (deels) remote medewerkers moet aanpakken om succesvol te blijven. Viva Goals brengt medewerkers samen met gelijke doelen en duidelijke taakverdeling. Het maakt de voorgang duidelijk zichtbaar waardoor ook tussentijdse doelen gevierd kunnen worden.

Niet alleen het management kan doelen zetten, ook individuele teams kunnen doelen stellen die aansluiten bij de OKR’s. Deze Child Objectives kunnen worden gekoppeld aan een heel team en de resultaten kunnen makkelijk gedeeld worden via de Teams Chat.

Deel voortgang met het dashboard

Binnen de Viva Goals omgeving kun je alle doelen bekijken of alleen de doelen die aan jou en je team zijn toegewezen. Doelen die achterlopen of dreigen achter te lopen hebben een aparte tab. Zo heb je in een oogopslag een beeld van de status van projecten, groot en klein.

Ieder OKR kun je weergeven in een dashboard. Zie de vooruitgang en een geschatte lijn van de toekomstige voortgang. Deze informatie kun je makkelijk intern delen met medewerkers, of extern met klanten of leveranciers.

Werken met Microsoft Viva Goals?

De Viva Goals licentie is verkrijgbaar voor € 5,10 per gebruiker per maand. Je kunt Viva goals ook 60 dagen uitproberen. Al met al is Viva Goals een krachtig hulpmiddel voor teams die hun doelstellingen en managementcapaciteiten willen verbeteren. De integratie in het Microsoft Teams-platform maakt het gemakkelijk te gebruiken en stelt teams in staat verbonden en gericht te blijven op hun doelstellingen te allen tijden. Vragen over het werken met Microsoft Viva? Wij vertellen je er graag meer over.

Gerelateerde diensten