Algemene voorwaarden

BK IT Solutions hanteert de algemene voorwaarden van NL Digital. NL Digital is de branche vereniging voor ICT

Nederland ICT wordt NLdigital - NLdigital

dienstverleners. Een kopie van deze algemene voorwaarden kun je hier downloaden:

Algemene Voorwaarden BK IT Solutions B.V.

Verwerkersovereenkomst

BK IT Solutions neemt databeveiliging zeer serieus. In onze verwerkersovereenkomst vind je een opsomming van alle (technische) maatregelen die wij nemen en onze rechten en plichten in het kader van informatiebeveiliging. BK IT Solutions hanteert de DataPro verwerkersovereenkomst, een kopie van deze verwerkersovereenkomst kun je hier downloaden:

Avg uitgelegd: Wat is de Data Pro Code? - NLdigital

Verwerkersovereenkomst BK IT Solutions B.V.

De Data Pro Statement is op verzoek aan te vragen.

Privacy Statement

Voor de uitoefening van onze werkzaamheden verzamelen we persoonsgegevens. Sommige gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen en andere gegevens gebruiken we voor bijvoorbeeld marketing doeleinden. In alle gevallen gaan we zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Naar onze privacy policy