Wat zijn SPF, DKIM en DMARC?

SPF, DKIM en DMARC zijn allemaal e-mailverificaticodes die zijn ontworpen je te beschermen tegen phisingmails. In dit artikel lichten we de verschillende methodes toe.

SPF

SPF (Sender Policy Framework) is als de poortwacht die alleen bekende IP-adressen toelaat om namens jouw domein te verzenden. Het controleert of de eigenaar van het domein het IP-adres vertrouwt van waaruit de e-mail wordt verstuurd. Daarnaast verifieert het ook of de e-mail daadwerkelijk afkomstig is van het domein.

DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) voegt een unieke digitale handtekening toe aan elk uitgaand bericht. Deze handtekening dient als bewijs dat het bericht daadwerkelijk van jouw bedrijf afkomstig is. Het werkt tegen identiteitsfraude en valse e-mails die de inbox willen infiltreren.

DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). DMARC fungeert als het centrale commandocentrum dat SPF en DKIM-coördineert en versterkt met aanvullende beveiligingsprotocollen. Het geeft instructies aan e-mailontvangers over hoe ze moeten omgaan met e-mails die niet aan de verificatiecriteria voldoen, waardoor je e-mailinfrastructuur nog betrouwbaarder wordt.

De beste beveiliging voor jouw inbox

SPF, DKIM en DMARC werken samen om de integriteit en betrouwbaarheid van je e-mails te waarborgen. SPF opent de deur, DKIM zet zijn handtekening en DMARC houdt een waakzaam oog op het hele proces. Deze drie vormen samen de ruggengraat van moderne e-mailbeveiliging en vertrouwen.